na vrh

ReferenceNaši zadovoljni klijenti su kompanije svih veličina grupisane kao:

Građevinski trgovački centri

Građevinske kompanije

Preduzeća

Paušalci

Konsultantske agencije

Lekarske i zubarske ordinacije

Instituti za bezbednost

Preduzeća za otkup i preradu sekundarnih sirovina

Agencije zaštite na radu i dr.

U svrhu potvrde pozitivnih referenci, na zahtev novih potencijalnih klijenata, možemo dostaviti konkretan spisak naših zadovoljnih klijenata sa kontakt podacima nadležnih osoba, kao i potpisane potvrde o referencama od strane istih.