na vrh

Politika privatnosti

NIKOLA RADIVOJEVIĆ PR AGENCIJA ZA OBRADU PODATAKA I KONSALTING DATAHUB SMEDEREVO, Đure Daničića br. 11/20, će podatke koje ovim putem dostavite koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo za potrebe usluga koje pružamo i u svrhe pravovremenog obaveštavanja od strane ovlašćenih lica Agencije. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu office@datahub.rs ili poštom opozovete datu saglasnost na adresu Agencija DATAHUB, Đure Daničića br. 11/20, 11300 Smederevo.

Korišćenjem web sajta potvrđujem da sam upoznat sa uslovima korišćenja datih podataka i dajem saglasnost za obradu istih od strane Agencije DATAHUB.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009-dr. zakon, 68/2012-odluka US i 107/2012), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom korišćenja web sajta, Agencija DATAHUB kao rukovalac podataka, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

Identitet lica odgovornog za obradu podataka
Pravno lice: NIKOLA RADIVOJEVIĆ PR AGENCIJA ZA OBRADU PODATAKA I KONSALTING DATAHUB SMEDEREVO
Adresa: Đure Daničića 11/20, 11300 Smederevo
Matični broj: 65740281
Zakonski zastupnik: Nikola Radivojević, direktor 

Svrha prikupljanja i obrade podataka

Podaci se prikupljaju samo za potrebe usluga koje pružamo i u svrhe pravovremenog obaveštavanja od strane ovlašćenih lica Agencije DATAHUB. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti.

Način korišćenja podataka

Podatke prikupljene prilikom posete sajtu koristićemo u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo za potrebe usluga koje pružamo i u svrhe pravovremenog obaveštavanja od strane ovlašćenih lica Agencije DATAHUB. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti.

Lica koja koriste podatke

Podatke prikupljene prilikom peseta web sajta koriste lica koja su u Agenciji DATAHUB angažovana na poslovima IT konsultanata, podrške i marketinga u srazmeri sa poslom koji obavljaju.

Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja pristanak lica, koje to daje klikom na opciju POŠALJI prilikom popunjavanja i slanja formulara za kontakt.

Opoziv pristanka na obradu podataka

Lice ima pravo da svoj pristanak na obradu podataka opozove u svakom trenutku tako što će poslati e-mail sa ličnim podacima na adresu office@datahub.rs ili poštom opozove datu saglasnost na adresu Agencija DATAHUB, Đure Daničića br. 11/20, 11300 Smederevo

Nakon opoziva, Agencija DATAHUB nema pravo da vrši obradu podataka ni u svrhe predviđene ovim obaveštenjem.

Prava u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (pravo na obaveštavanje, pravo na uvid, pravo na kopiju, itd…).