na vrh

Paušalci

Softver » Paušalci

Ukoliko ste paušalac ili nameravate to da postanete obezbedite kvalitetnu softversku podršku na vreme. Isprobajte autorsko rešenje Agencije DATAHUB za vođenje paušalne preduzetničke agencije ili radnje.

Sa nama imate sve, mi smo tu da vas ispratimo kroz sve faze poslovanja. Uz našu aplikaciju moći ćete samostalno da vodite svoju paušalnu agenciju. Pored aplikacije, imaćete besplatnu profesionalnu podršku našeg konsultantskog tima koji će rešiti sve nedoumice i informisati vas o izmenama zakona koje mogu da utiču na paušalno poslovanje.

Ako se odlučite za našu aplikaciju ne treba vam knjigovođa. Zaboravite na papire, tabele i dodatna pomagala. Sve što je potrebno je na jedan klik, uz sigurnost da su svi propisi ispoštovani.

Moduli softvera

  • Komitenti (unos podataka o partnerima)
  • Adresar (pregled podataka o partnerima)
  • Usluge (šifarnik i cenovnik usluga)
  • Predračuni (kreiranje i slanje predračuna)
  • Računi (kreiranje i slanje računa)
  • KPO (kjnjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika)

Glavne prednosti paušalnog oporezivanja

  • Knjigovođa nije potreban - sve obaveze vodite samostalno;
  • Slobodno raspolažete novcem - nema pravdanja troškova;
  • Nema završnog računa – jedina obaveza koju imate je praćenje Prihoda (KPO). Troškovi se ne prate, pa nema ni obračuna završnog računa;
  • Porez i doprinosi su uvek isti – kada znate koliki su troškovi možete da organizujete svoje poslovanje.

 

CENA PROGRAMA

Tekst koji ide ispod (verovatno o programu)

 

Standard

RSD 499,90 mesečno

Opcija 1

Opcija 1

Opcija 1

Opcija 1

Cena instalacije programa sa osnovnom obukom za korišćenje je 24000,00 dinara.

Premium

RSD 999,90 mesečno

Opcija 1

Opcija 1

Opcija 1

Opcija 1

Cena instalacije programa sa osnovnom obukom za korišćenje je 24000,00 dinara.

 

ZANIMA ME

O paušalu

Faktura, tj. račun izdaje se svakom kupcu za pruženu uslugu.

Kada se izvrši određena usluga, paušalac kreira fakturu sa odgovarajućim datumom i cenom, koja se zatim šalje kupcu i na osnovu koje on vrši plaćanje za pruženu uslugu.

Faktura može biti u fizičkom ili digitalnom obliku. U kom god da je obliku, ona mora sadržati propisane elemente Zakonom o porezu na dodatu vrednost (član 42.).

Ako je faktura u elektronskom obliku, ili se iz fizičkog oblika prenosi u elektronski, dovoljno je da sadrži identifikacionu oznaku i tada je potpuno važeća bez potpisa i pečata.

Vođenje KPO knjige

Svaka od izdatih faktura se unosi u KPO knjigu, tj. knjigu paušalno oporezovanih obveznika. Ona služi za praćenje prometa, odnosno evidenciju celokupnog ostvarenog prihoda.

Kao i faktura, može biti u elektronskom ili papirnom obliku i naravno mora sadržati propisane elemente (član 7.).

Ukoliko je u fizičkom obliku, tada se kupuje u knjižari i zatim overava u nadležnoj Poreskoj upravi, nakon čega je spremna za popunjavanje. Ako se ova knjiga vodi elektronski, nije potrebno nikakvo prethodno overavanje.

Važno: Devizna faktura se u KPO knjigu upisuje u dinarima i to konvertovana prema srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture.

Poslovanje u okviru limita

Postoje dva limita o kojima morate da vodite računa tokom svog poslovanja.

Limit od 6 miliona  - odnosi se na prihod ostvaren u toku jedne kalendarske godine. Od 01.01. do 31.12. možete da ostvarite prihod od 6 miliona dinara. Ukoliko se ovaj limit pređe gubite pravo na paušalno oporezivanje i nastavljate kao preduzetnik „knjigaš“.

Od preduzetnika „knjigaša“ se zahtevaju dodatne obaveze, kao što su vođenje knjiga, pravdanje troškova, angažovanje knjigovođe, predaja bilansa i sl.

Limit od 8 miliona - odnosi se na prihod ostvaren u periodu od 365 uzastopnih dana. To znači da od bilo kog datuma u godini do tog istog datuma sledeće godine možete da ostvarite prihod od 8 miliona. Primera radi, može se desiti da krajem godine imate promet od 4 miliona i početkom naredne godine još 4 miliona. Kad posmatrate pojedinačno poslujete je u okviru limita od 6 miliona, ali u stvarnih 365 dana ostvaren je promet od 8 miliona. Time je dosegnut limit.

Osim što se gubi pravo na paušalno oporezivanje, prekoračenjem ovog limita se ulazi u sistem PDV-a.

Pravo na paušalno oporezivanje se može povratiti podnošenjem zahteva za paušalno oporezivanje koji se podnosi do kraja oktobra, ukoliko se ispune uslovi.

 

Za kupovinu programa, tehničku podršku, konsultantske usluge u vezi osnivanja ili vođenja paušalne agencije (radnje) nemojte se ustručavati da nas kontaktirate.