na vrh

Obrada podataka

Usluge » Obrada podataka

Primarna delatnost Agencije DATAHUB je obrada podataka i konstalting. Vi ste naš potencijalni klijent ukoliko imate neke podatke, a u stvari ih nemate. Ukoliko vaši podaci nisu u digitalnom obliku, ili nisu pregledni, uvek dostupni, povezani, pouzdani, logični i potpuno bezbedni koristite usluge Agencije DATAHUB.

Kako radimo?

Sve podatke pretvaramo u elektronski oblik, struktuiramo, klasifikujemo i grupišemo u manje celine prema aspektima i potrebama vašeg poslovnog procesa. Prema tipu podataka i vrsti obrade cene naših usluga možete pogledati u tabeli ispod.

 

Naziv usluge

Cena RSD/sat

Obrada podataka - tekst

2000,00

Obrada podataka - tabele

3000,00

Obrada podataka - tabelarne kalkulacije

3500,00

Obrada podataka - multimedija 

4000,00

Obrada podataka - formatiranje sadržaja 

3500,00

Obrada podataka - skeniranje dokumentacije

2500,00

Obrada podataka - klasifikovanje dokumentacije

3000,00

Obrada podataka - arhiviranje dokumentacije 

1500,00

 

Cenovnik angažovanja Agencije DATAHUB na korisničkim bazama podataka:

Naziv usluge

Cena RSD/sat

Obrada baze podataka - analiza

2000,00

Obrada baze podataka - uvoz

2500,00

Obrada baze podataka - izvoz 

2000,00

Obrada baze podataka - rezervna kopija

2500,00

Obrada baze podataka - ažuriranje

4000,00

Obrada baze podataka - optimizacija

3000,00

Obrada baze podataka - oporavak

3500,00

Obrada baze podataka - brisanje

1500,00

Napomena: Izvod iz važećeg cenovnika Agencije DATAHUB od 01.01.2023. godine, a sve cene su iskazane u dinarima po radnom satu angažovanja.

Navedene usluge može da koristi bilo koji privredni subjekt bez obzira na veličinu, a posebno ističemo primenu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 6/2020, član 14).

 

Upravljanje dokumentima

Član 14

Stvaralac i imalac, osim fizičkih lica, dužan je da donese:

1) opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;

2) listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;

3) opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Nadležni javni arhiv daje saglasnost na listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja.

U navedenom kontekstu Agencija DATAHUB vam nudi kompletno rešenje za ispunjenje zakonskih obaveza u smislu pomenutog Zakona. Sa pravne strane obezbeđene su usluge naših konsultanata.

Za više informacija o konsultantskim uslugama nemojte se ustručavati da nas kontaktirate.