na vrh
 • Agencija DATAHUB

  Obrada podataka i konsalting

  ZANIMA ME!

 • Agencija DATAHUB

  Obrada podataka i konsalting

  ZANIMA ME!

 • Agencija DATAHUB

  Obrada podataka i konsalting

  ZANIMA ME!

 • Agencija DATAHUB

  Obrada podataka i konsalting

  ZANIMA ME!

 • Agencija DATAHUB

  Obrada podataka i konsalting

  ZANIMA ME!O nama

 

Agencija DATAHUB je IT startap pokrenut u Smederevu sredinom 2020. godine. Za veoma kratko vreme DATAHUB je stekao veliki broj klijenata, kao i reputaciju pozdanog digitalnog partnera. Naš stručni tim sastoji se od iskusnih profesionalaca, eksperata u svojoj oblasti koje angažujemo u svojstvu konsultanata prema ciljevima i potrebama IT projekata. Agenciju je osnovao i vodi Nikola Radivojević, dipl. inž. sa više od 25 godina iskustva u primeni i korišćenju informaciono komunikacionih tehnologija.

Poslovna filozofija

 

"Sadašnjost je vaša, ja radim za budućnost i ona pripada meni"

Nikola Tesla

Sistem upravljanja bezbednošću informacija
ISO 27001:2014

 

Sertifikaciono telo World Registrar Group Europe d.o.o. potvrđuje da je organizacija

NIKOLA RADIVOJEVIĆ PR AGENCIJA ZA OBRADU PODATAKA I KONSALTING DATAHUB SMEDEREVO

Dure Daničića 11/20, 11300 Smederevo, Republika Srbija

Za predmet i područje sertifikacije:

Pružanje usluga za obradu podataka i konsalting, projektovanje računarskih mreža i hosting infrastrukture, aplikacija, web sajtova i baza podataka, cloud rešenja iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu i zaštite od požara, oporavak, izradu rezervnih kopija i čuvanje dokumenata i eFaktura, izveštavanje i poslovnu analizu, internet marketing i kampanje na društvenim mrežama, tehničku podršku i obuku korisnika uvela i primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću informacija. U skladu sa Izjavom o primenljivosti od 05. Juna 2023.

Na osnovu izveštaja br. 040923-1 potvrđeno je da su ispunjeni zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014.

Koje tehnologije koristimo?